ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο χώρο της πληροφορικής και μηχανογράφησης
 • Δημιουργία/εγκατάσταση εταιρικών προγραμμάτων (ERP, CRM, κλπ)
 • Υποστήριξη δικτύων και εφαρμογών
 • Εμπόριο Η/Υ, Περιφερειακών & Αναλωσίμων
 • Service Η/Υ, Laptop, Tablet & Περιφερειακών
 • Εξουσιοδοτημένο συνεργείο service EPSON εκτυπωτών
 • Συντήρηση Hardware & Software
 • Εγκατάσταση Λειτουργικού Συστήματος (Format - Restore - Recovery)
 • Ανάκτηση δεδομένων
 • Εγκατάσταση/ Ρύθμιση ADSL Modem Router
 • Εγκατάσταση Λογισμικού & Drivers
 • Αφαίρεση Ιών & Κακόβουλων Προγραμμάτων 


Καραϊσκάκη 34, Πάτρα
Τηλ.: 2610.622.063